tel.+48 505 698 826      wycena@skb.net.pl

Rozbudowa i Modernizacja Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach

Na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach trwa realizacja inwestycji obejmującej rozbudowę, przebudowę oraz nadbudowę jednokondygnacyjnego, w pełni podpiwniczonego budynku nr 6, użytkowanego dotychczas jako oddział apteki szpitalnej, przygotowującej leki cytostatyczne. Projekt zakłada rozbudowę budynku w stronę północno-zachodnią i południowo-zachodnią oraz nadbudowę o jedną kondygnację nadziemną. W ramach inwestycji przewiduje się poszerzenie funkcji budynku o pomieszczenia administracyjne w nadbudowanej części oraz modernizację piwnicy na potrzeby centralnej sterylizatorni.

Projektowany program użytkowy:

 • Piwnica: Centralna sterylizatornia wraz z zespołem socjalnym oraz pomieszczenia techniczne.
 • Parter: Apteka szpitalna, w tym istniejący zespół przygotowania leków cytostatycznych i pomieszczenia socjalne.
 • 1 piętro: Pomieszczenia biurowe administracji szpitala i sala konferencyjna.

Zakres głównych prac:

 • Rozbudowa budynku w poziomie piwnicy i parteru.
 • Nadbudowa piętra na całej powierzchni rozbudowy.
 • Rozbudowa schodów z parteru na piętro.
 • Montaż stalowej konstrukcji dachu z poszyciem z blachy trapezowej.
 • Rozbiórka istniejącego szybu windowego oraz przesklepienie części otworów po szybie w poziomie stropu nad piwnicą i parterem.
 • Wykonanie nowego szybu windowego wraz montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • Wykończenie wewnętrzne pomieszczeń zgodnie z wymaganiami stawianymi dla pomieszczeń służby zdrowia.
 • Wykonanie ocieplenia i wyprawy tynkiem w odcieniach szarości.

Informacje o inwestycji:

 • Nazwa inwestycji: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach z przeznaczeniem na centralną sterylizatornię, aptekę szpitalną i pomieszczenia biurowe.
 • Adres inwestycji: 95-600 Brzeziny, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6.
 • Inwestor: Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o., 95-600 Brzeziny, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6.
 • Projektant: mgr inż. arch. Marek Cieplucha, Pracownia Architektoniczna Formart z Łodzi