SKB SA

SERWIS

Każda realizowana przez nas inwestycja to dla nas wyzwanie, które prowadzimy z dbałością o najwyższą jakość. Na każdym etapie prowadzonych prac skrupulatnie monitorujemy efekty naszych działań. Dzięki temu mamy pełny obraz postępów.

Opracowanie i stosowanie wewnętrznych procedur kontroli jakości jest nieodłącznym elementem prowadzenia przez nas inwestycji.

SERWIS GWARANCYJNY

W trosce o poczucie Państwa komfortu opracowaliśmy schemat  rozpatrywania zgłoszeń dotyczących jakości naszych usług.

  • Każdy nasz Klient po zakończeniu realizacji otrzymuje dane kontaktowe do osoby, która jest odpowiedzialna za obsługę gwarancyjną i która pozostaje do Państwa dyspozycji.
  • Osoba odpowiedzialna za usuwanie zgłoszonej wady, na podstawie charakteru, zakresu wady oraz wymagań Klienta, ustala z Klientem termin wykonania założonego zakresu prac i dokłada należytej staranności do jego zachowania.
  • Jeśli zgłoszona wada nie zostaje uznana za mieszczącą się w zakresie gwarancji, Klient zostaje o tym niezwłocznie powiadomiony w formie pisemnej.
  • Proces usuwania zgłoszonej wady uznany jest za zakończony w momencie akceptacji przez Klienta prac gwarancyjnych, potwierdzonej protokołem.

Każda zgłoszona i usunięta wada jest analizowana przez nas i staje się źródłem wiedzy, z której korzystamy podczas realizacji kolejnych prac. 

DZIAŁ SERWISOWANIA

e-mail: serwis.skb@skb.net.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY