Pozostałe obiekty

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Iłży

Inwestor: Gmina Iłża

Termin: 09.2016 – 07.2018 

Lokalizacja: Iłża

Zrealizowaliśmy budowę obiektu spełniającego najwyższe standardy oczyszczania ścieków. Efektem budowy było powstanie oczyszczalni uwzględniającej ograniczenie zużycia energii oraz niwelowanie wpływu na otoczenie.

Modernizacja oczyszczalni była podyktowana koniecznością budowy obiektu spełniającego najnowocześniejsze wymogi. Naszym udziałem stało się więc zrealizowanie z sukcesem tego nowoczesnego obiektu.  

Zakres budowy obejmował między innymi:

  • roboty budowlane, instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, elektryczne, w zakresie oczyszczania ścieków, budowę dróg oraz elektrycznych urządzeń rozdzielczych.

Dane techniczne:

  • Projektowana wydajność oczyszczalni Q – 1150 m3 /d; zabezpieczenie 8550 MR,
  • Reaktory o kubaturze 1565 20 m3 – 2 szt.,
  • Zbiornik osadu 235,90 m3; żelbetowy zbiornik retencyjny 1150 m3 .

Wartość realizacji:

9 488 000,00 zł