tel.+48 505 698 826      wycena@skb.net.pl

Realizacje

Obiekty kubaturowe

Szpital im. Karola Jonschera w Łodzi

  • Inwestor: Szpital im. Karola Jonschera w Łodzi
  • Termin: 06.2014 – 10.2016
  • Lokalizacja: Łódź

Dla Szpitala im. Karola Jonschera zrealizowaliśmy przebudowę pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia administracji szpitala oraz budowę dodatkowego źródła zasilania w wodę.
Wyposażyliśmy obiekt w specjalistyczny sprzęt: system anestezjologiczno-chirurgiczny, sufitowe jednostki zasilające, stoły operacyjne, lampy chirurgiczne.
Wybudowaliśmy nowy pawilon o powierzchni ponad 2600 m2, połączony z innymi szpitalnymi obiektami, w których funkcjonuje zintegrowany system informatyczny, a wejście do poszczególnych oddziałów i bloków operacyjnych regulowany jest przez elektroniczny system dostępu.
Na blok operacyjny składa się pięć klimatyzowanych sal operacyjnych wykonanych w technologii szklanej zabudowy panelowej, oświetlanych LED-ami. Blok jest wyposażony w nowoczesny zintegrowany system sal operacyjnych, zapewniający możliwość wewnętrznej wymiany danych, połączony z systemem diagnostyki obrazowej obecnie już funkcjonującym w szpitalu. Wszystko to wpływa na wzrost liczby przeprowadzanych zabiegów i podnosi jakość leczenia pacjentów. Sale operacyjne przygotowane są do przeprowadzania wielu zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz okulistyki. Wymiana sprzętu w dużej części remontowanego szpitala ma ogromne znaczenie, szczególnie dla pacjentów trafiający na SOR. Stworzono tam profesjonalne warunki do udzielna szybkiej i specjalistycznej pomocy.