tel.+48 505 698 826      wycena@skb.net.pl

Realizacje

Obiekty kubaturowe

Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku

  • Inwestor: Starostwo Powiatowe Radomsko (dwa ZDJĘCIA POPRAWIONE)
  • Termin: 12.2013 – 11.2015
  • Lokalizacja: Radomsko

Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Radomsku zrealizowaliśmy inwestycję budowy Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku.
Inwestycję zrealizowaliśmy w formule Zaprojektuj i wybuduj. Zajęliśmy się opracowaniem dokumentacji projektowej i budową. Inwestycja znajduje się w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego centrum miasta.

Zakres budowy obejmował między innymi:

  • Wykonanie dokumentacji wielobranżowej
  • Uzyskanie pozwolenia na budowę
  • Kompleksowe wykonanie budynku hali wraz z instalacjami i wyposażeniem sportowym
  • Budowa zjazdów, dróg wewnętrznych, parkingów i ogrodzenia
  • Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczna oraz przyłączami
  • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie