tel.+48 505 698 826      wycena@skb.net.pl

Realizacje

Obiekty kubaturowe

Polomarket – Wągrowiec , Zgierz 2013 i 2014

• W Wągrowcu wykonaliśmy kompleksowe roboty ogólnobudowlane budynku, wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi, parkingami i zagospodarowaniem działki. Zakres prac obejmował także prace rozbiórkowe budynku biurowego o powierzchni: ok. 500 m2 i wysokości 11 m, jednej nawy istniejącej hali o powierzchni: ok. 1 150 m2 i terenów utwardzonych.
• W Zgierzu wykonaliśmy roboty budowlane w części budynku pawilonu handlowego, na powierzchni 1898,1 m2 polegających na przebudowie i remoncie oraz wzmocnieniu części obiektu wraz z dociepleniem i robotami instalacyjnymi.