tel.+48 505 698 826      wycena@skb.net.pl

Realizacje

Obiekty kubaturowe

Dworce kolejowe Doliny Popradu

Przy tej realizacji, szczególną uwagę zwróciliśmy na zachowanie historycznego charakteru dworca. Prace objęły lokalizacje z ochroną konserwatorską, gdzie odtworzono zabytkowe elementy i zdobienia charakterystyczne dla regionu. W ramach przebudowy i budowy dworców kolejowych, wykonaliśmy nowe instalacje i infrastrukturę, takie jak wodociągi, kanalizacje, systemy grzewcze, klimatyzacyjne, wentylacyjne, elektryczne, niskoprądowe i telekomunikacyjne. Dodaliśmy elementy małej architektury, takie jak wiaty, ławki, kosze na śmieci oraz stacje naprawy rowerów. Dostosowaliśmy obiekty do potrzeb osób o ograniczonej mobilności i usunęliśmy bariery architektoniczne. Jako wykonawca z należytą uwagą potraktowaliśmy historyczny charakter obiektów, zachowując oryginalne elementy, a także zastosowaliśmy system BMS umożliwiający zdalną kontrolę nad budynkami.

  • Inwestor: Polskie Koleje Państwowe S.A.
  • Termin: 2023
  • Lokalizacja: Milik, Żegiestów-Zdrój, Żegiestów, Zubrzyk, Wierchomla Wielka, Łomica-Zdrój, Piwniczna, Piwniczna-Zdrój, Młodów, Rytro, Barcice i Stary Sącz
  • Wartość inwestycji: 60 mln pln