tel.+48 505 698 826      wycena@skb.net.pl

Realizacje

Obiekty kubaturowe

Budowa Galerii Handlowej BASZTA w Radomsku 2012

Budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z zapleczem magazynowo – dostawczym o powierzchni zabudowy 2 840,30 m2 i kubaturze 21 779,60 m3 wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zakres prac obejmował także budowę parkingu i przyłączy: wodociągowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ciepłowniczego, elektroenergetycznego, przebudowę dróg linii oświetlenia ulicznego, zjazdów publicznych.