Placówki handlowe

Przebudowa i modernizacja hali produkcyjnej dla Mila w Wągrowcu

Wraz z częściowym wyburzeniem oraz zmianą sposobu użytkowania na cele usługowe

Inwestor: Mila 

Termin: 08.2013 – 11.2013 

Lokalizacja: Wągrowiec  

Mila to sieć supermarketów, które są obecne a rynku do 25 lat. Obecnie funkcjonuje 187 pod tym szyldem. 

Dla firmy Mila zrealizowaliśmy budowę kilku z ich oddziałów. Jedną z naszych realizacji  na rzecz firmy Mila była budowa budynku handlowego w Wągrowcu.

Zakres budowy obejmował między innymi:

  • Kompleksowe roboty ogólnobudowlane budynku, wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi, parkingami i zagospodarowaniem działki.
  • Prace rozbiórkowe budynku biurowego o powierzchni: ok. 500 m2 i wysokości 11 m, jednej nawy istniejącej hali o powierzchni: ok. 1 150 m2 i terenów utwardzonych.

Dane techniczne:

  • powierzchnia całkowita 2 301 m2  
  • kubatura 22 314 m3

Wartość realizacji:

4 674 000,00 zł