Pozostałe obiekty

Przebudowa budynku na budynek biurowy

Inwestor: PKP PLK

Termin: 08.2018 – 01.2020 

Lokalizacja: Warszawa

Dla PKP PLK zrealizowaliśmy przebudowę ze zmianą funkcjonalności, z budynku szkolnego na budynek biurowy.

Prace polegały na przebudowie budynku A – zmiana sposobu użytkowania z funkcji szkolnej na budynek biurowy.

Prace objęły przebudowę trzech kondygnacji naziemnych wraz z częścią podpiwniczoną.