O SPÓŁCE

SKB LDR sp. z o.o. (dawniej: SKB S.A.)

Usługi budowlane P.P.U. Sławomir Dobosz

Grupa SKB to firma, która czerpie doświadczenie z prawie 30-letniej historii.

HISTORIA

W 1990 roku przedsiębiorstwo funkcjonujące wówczas pod szyldem P.P.U. Sławomir Dobosz rozpoczęło działalność w zakresie dostarczania usług budowlanych. Od początku pracownicy firmy szczególnie koncentrowali się na jakości wykonywanych prac oraz pełnym zadowoleniu klientów. Indywidualne podejście do realizowanych projektów, a także konsekwentne dążenie do podnoszenia standardu świadczonych usług umożliwiły szybki rozwój firmy. 

ROZWÓJ MARKI

PRZEKSZTAŁCENIE W GRUPĘ SKB

Z czasem przedsiębiorstwo zaczęło prosperować także na innych płaszczyznach. Naszą działalność rozwijaliśmy już nie tylko w branży ogólnobudowlanej, lecz także w sektorach związanych z konstrukcjami stalowymi, energetyką, nieruchomościami, obróbką skrawaniem czy tworzywami sztucznymi wzmacnianymi włóknem szklanym. Przy wsparciu SKB LDR sp. z o.o. (dawniej: SKB S.A.), udało nam się stworzyć niezależnie działające spółki, które doskonale odnalazły się na rynku poprzez oferowanie najwyższej jakości produktów i usług. Nasza praca pozytywnie oceniana jest zarówno przez zadowolonych klientów, jak i kapituły przyznające różne nagrody. Jednym z największych wyróżnień było uhonorowanie  nas w 2007 i 2008 roku tytułem Przedsiębiorstwo Fair Play przez Krajową Izbę Gospodarczą. 

WYSOKO WYKWALIFIKOWANI SPECJALIŚCI

Szczególną wartością dla firmy zawsze byli jej pracownicy. To dzięki ich zaangażowaniu i pasji możliwe było realizowanie najtrudniejszych i najbardziej wymagających projektów. 

Od samego początku firma P.P.U. Dobosz, później SKB Sp. z o. o. Sp. k., SKB Development a obecnie SKB LDR sp. z o.o. (dawniej: SKB S.A.) gromadziła wokół siebie najlepszych specjalistów, którzy dzięki wiedzy i doświadczeniu przyczynili się do rozwoju przedsiębiorstwa.

DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI DUŻYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Na przestrzeni lat staliśmy się specjalistami w zakresie różnych dziedzin branży budowlanej. Zdobyliśmy olbrzymie doświadczenie w realizacji między innymi kompleksowego wykonania budynków przemysłowych dla największych firm produkcyjnych w Polsce. Ponadto mieliśmy okazję pracować przy remontach obiektów zabytkowych. Realizacja tego typu przedsięwzięć stanowiła szczególne wyzwanie, w związku z koniecznością prowadzenia prac pod opieką konserwatorską.

Wyspecjalizowaliśmy się w realizacji przedsięwzięć, które wykonamy dla Państwa na bazie fachowej wiedzy i wieloletniego doświadczenia. W portfolio najważniejszych naszych budów i remontów wchodzą: 

 • Obiekty użyteczności publicznej
 • Renowacje obiektów zabytkowych
 • Hale przemysłowe i magazynowe
 • Budownictwo mieszkaniowe
 • Placówki handlowe
 • Hale i inne obiekty sportowe

Zrealizowaliśmy także nietypowe przedsięwzięcia:

 • pierwszy w Polsce wertykalny aerotunel do nauki swobodnego spadania;
 • przejście podziemne pod magazynem Jysk w Radomsku;
 • 43-metrowy magazyn wysokiego składowania Jysk w Radomsku spełniający wyjątkowo rygorystyczne normy dotyczące odporności na niestandardowy ciężar;
 • oczyszczalnia ścieków.

WŁADZE SPÓŁKI

Sławomir Dobosz

Założyciel pierwszej firmy, która dała początek Grupie SKB

Wizjoner, który odważnie i konsekwentnie realizuje postawione cele.
Ciężką pracą skoncentrował grupę spółek, z których każda funkcjonuje dziś także niezależnie i zajmuje silne pozycje w swoich branżach.
Pan Sławomir Dobosz wciąż wyznacza nowe cele i wie jak je osiągać. Potrafi dobierać współpracowników, którzy wspierają go w budowaniu silnej, niezawodnej marki.
Sprawnie porusza się w realiach biznesowych, które zmieniając się na przestrzeni 30 lat stawiają wciąż nowe wyzwania ale i możliwości.
Miłośnik podroży, ciekawy świata i ludzi.

Bartłomiej Dobosz

Kontynuator działań i współpracownik założyciela Grupy SKB

Zanim objął stanowisko Prokurenta poznawał firmę i realizowane przez nią zadania na każdym etapie prowadzonych prac.
Bartłomiej Dobosz to także kreator nowych, istotnych obszarów działalności Grupy SKB.
Jako niezależny przedsiębiorca poszukuje wciąż nowych ścieżek rozwoju dla grupy oraz poza obszarem jej działalności, ale i dla siebie.
Prywatnie tata dwóch córek, pasjonat starych samochodów, dobrej muzyki i żeglowania.


Agnieszka Skalik

Wiceprezes Zarządu

Niezastąpiony filar firmy, z którą związana jest od 2001 roku. Swoją współpracę z Grupą SKB zaczynała jako szef działu kadr. Przez kolejne dziesięć lat nadzorowała pracę działu przygotowania produkcji i controllingu operacyjnego. Obecnie jako dyrektor finansowy czuwa nad prawidłową pracą działu księgowego i finansowego.

Mocną stroną Agnieszki Skalik jest stanowczość oraz odwaga, którą stara się zarażać innych. Nie boi się nowych wyzwań. Ponad wszystko ceni sobie wartości rodzinne. Czas wolny spędza w gronie najbliższych, a jej największą pasją są góry, a także dobra muzyka.


CERTYFIKATY

JAKOŚCI

KARIERA

Współpracujemy z tymi, którzy chcą zdobywać wiedzę razem z nami. Chętnie dzielimy się doświadczeniem i z przyjemnością obserwujemy Wasz rozwój podczas pracy w naszym zespole.

Zapraszamy do kontaktu zarówno studentów, absolwentów jak  i osoby, które zdecydowały się na zmianę specjalizacji swojej dotychczasowej pracy. Wiemy, że możemy się wiele od siebie nauczyć.

Obecnie do współpracy poszukujemy:

Kierownik budowy/ Inżynier budowy

Twój zakres obowiązków

 • kompleksowa realizacja zadań inwestycyjnych
 • nadzór nad terminowością oraz jakością wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymaganiami przepisów prawa budowlanego i sztuki budowlanej
 • opracowanie budżetu i harmonogramu realizacji projektów
 • koordynacja prac budowlanych w zakresie realizowanych projektów, w tym procesu zamówień robót oraz materiałów budowlanych
 • organizacja oraz nadzór pracy podległych podwykonawców i pracowników
 • raportowanie wykonania budżetu oraz terminowości prowadzonych robót
 • współpraca z Zarządem Spółki, Inwestorem, oraz organami administracji publicznej przy realizacji Inwestycji

Nasze wymagania

 • wyższe wykształcenie na kierunku budownictwo
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 • doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w realizacji minimum 2 robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 1 000 m 3 (każda z robót)
 • doświadczenie w realizacji robót budowlanych nad realizacją robót budowlanych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków oraz realizacji inwestycji publicznych będzie dodatkowo premiowane
 • praktyczna znajomość prawa budowlanego oraz przepisów technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót
 • prawo jazdy kategorii B
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz AutoCAD
 • umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy
 • dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych
 • zaangażowanie, dynamizm w działaniu

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie
 • atrakcyjne wynagrodzenie plus system premiowy (umowa B2B)
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole przy realizacji ciekawych projektów budowlanych
 • niezbędne narzędzia pracy
 • samochód służbowy

Inżynier robót sanitarnych
ZADANIA:
– Nadzorowanie pracy podwykonawców, pracowników oraz kontrolowanie realizacji robót sanitarnych zgodnie z projektami i pozwoleniami oraz w zakresie terminowości i jakości wykonania oraz przestrzegania przepisów BHP;
– Sporządzanie obmiarów i przedmiarów robót sanitarnych oraz weryfikacja dokumentacji technicznej;
Stały nadzór nad jakością wykonywanych robót, monitorowanie usterek wykonawczych;
– Przygotowywanie materiałów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej;
– Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Kierownikami Robót;
– Rozwiązywanie problemów technicznych na budowie;
– Uczestniczenie w odbiorach robót.

OFERUJEMY

– stabilne zatrudnienie
– atrakcyjne wynagrodzenie plus system premiowy (umowa B2B)
– możliwość rozwoju zawodowego
– pracę w młodym, dynamicznym zespole przy realizacji ciekawych projektów budowlanych
– niezbędne narzędzia pracy
– samochód służbowy

Monter konstrukcji stalowych – spawacz
Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za wykonanie prawidłowego montażu, zabezpieczenie i konserwację wykonanych konstrukcji oraz prawidłową eksploatację narzędzi
i urządzeń. Podczas pracy może mierzyć, przycinać, spajać, przykręcać, podwieszać, spawać, zgrzewać i uszczelniać elementy konstrukcji. Jego obowiązkiem jest zachowanie zasad technologicznych, przestrzeganie norm jakościowych oraz dokonanie oceny wykonanej pracy.

ZADANIA:
– przygotowywanie narzędzi, sprzętu do wykonania konstrukcji
– wykonywanie montażu konstrukcji stalowej
– kontrolowanie jakości wykonanego montażu
– wykonywanie obmiaru
– demontowanie konstrukcji stalowej
– wykonywanie rozliczeń zużytych materiałów
– ocena warunków technicznych miejsca montażu

OFERUJEMY:

Umowę o pracę.

Kontakt: Katarzyna Nowak
rekrutacja@skb.net.pl

CSR

Relacje z lokalną społecznością mają dla nas duże znaczenie. Szczególnie ważnym jej elementem są najmłodsi. Wspieramy pasję i rozwój dzieci, a ich uśmiechy są dla nas niemierzalną wartością.​

Akademia Piłkarska GLKS Kłomnice

Dokładamy cegiełkę w procesie tworzenia najlepszych warunków do rozwoju młodych sportowców. Obserwujemy postępy małych adeptów piłkarstwa, a każdy ich sukces sprawia, że serce nam rośnie.​

Klub Karate Kyokushin Randori

Rozpoczęliśmy współpracę z klubem Randori. Z ciekawością śledzimy rozwój młodych karateków, którzy jak sami o sobie mówią „ćwiczą swoje serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha”. Wspieranie takiego celu to dla nas przyjemność.

SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Dołożyliśmy swoją cegiełkę do remontu boiska sportowego w Siedlcach przekazując datek na ten cel.

Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy podwykonawców i dostawców materiałów budowlanych. Warto z nami współpracować.