Placówki handlowe

Budowa budynku handlowego Lidl w Zabrzu

Inwestor: Lidl Polska 

Termin: 2016

Lokalizacja: Zabrze

Lidl Polska wchodzi w skład międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl. W jej skład wchodzą spółki działające na terenie całej Europy. Marka posiada około 10 800 sklepów, w tym ponad 670 w Polsce.

Mieliśmy przyjemność zrealizować budowę kilku  z nich. Jedną z budów którą wykonaliśmy była budowa budynku handlowego Lidl w Zabrzu. 

Zakres budowy obejmował między innymi:

  • Generalne Wykonawstwo realizacji, czyli realizację kompletnej inwestycji budowlanej - wybudowanie obiektu handlowo-usługowego o powierzchni użytkowej 2533 m2 w standardzie Lidl wraz z drogami dojazdowymi i parkingiem na 128 miejsc i przyłączami.  

Wartość realizacji:

8 500 000,00 zł


Czytaj dalej

realizacje: obiekty handlowe
realizacje: obiekty handlowe

Budowa budynku handlowego Lidl w Pabianicach

Inwestor: Lidl Polska   

Termin: 04.2016 - 10.2016 

Lokalizacja: Pabianice  

Lidl Polska wchodzi w skład międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl. W jej skład wchodzą spółki działające na terenie całej Europy. Marka posiada około 10 800 sklepów, w tym ponad 670 w Polsce.

Generalne Wykonawstwo realizacji, czyli realizację kompletnej inwestycji budowlanej – wybudowanie obiektu handlowo-usługowego o powierzchni użytkowej 2533 m2 w standardzie Lidl wraz z drogami dojazdowymi i parkingiem na 128 miejsc i przyłączami i trafostacją.

Wartość realizacji:

6 650 000,00 zł 


Czytaj dalej

Przebudowa i remont budynku handlowego Mila w Zgierzu

Inwestor: Polomarket  

Termin: 11.2011 - 08.2014 

Lokalizacja: Zgierz 

Mila to sieć supermarketów, które są obecne a rynku do 25 lat. Obecnie funkcjonuje 187 pod tym szyldem. 

Dla firmy Mila zrealizowaliśmy budowę kilku z ich oddziałów. Jedną z naszych realizacji  na rzecz firmy Mila była budowa budynku handlowego w Zgierzu. 

Zakres budowy obejmował między innymi:

  • Wykonanie robót budowlanych w części budynku pawilonu handlowego, objętego przebudową na powierzchni 1898,1 m2 polegających na przebudowie i remoncie oraz wzmocnieniu części obiektu wraz z dociepleniem i robotami instalacyjnymi.

Czytaj dalej

realizacje: obiekty handlowe
realizacje: obiekty handlowe

Przebudowa i modernizacja hali produkcyjnej dla Mila w Wągrowcu

Wraz z częściowym wyburzeniem oraz zmianą sposobu użytkowania na cele usługowe

Inwestor: Mila 

Termin: 08.2013 - 11.2013 

Lokalizacja: Wągrowiec  

Mila to sieć supermarketów, które są obecne a rynku do 25 lat. Obecnie funkcjonuje 187 pod tym szyldem. 

Dla firmy Mila zrealizowaliśmy budowę kilku z ich oddziałów. Jedną z naszych realizacji  na rzecz firmy Mila była budowa budynku handlowego w Wągrowcu.

Zakres budowy obejmował między innymi:

  • Kompleksowe roboty ogólnobudowlane budynku, wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi, parkingami i zagospodarowaniem działki.
  • Prace rozbiórkowe budynku biurowego o powierzchni: ok. 500 m2 i wysokości 11 m, jednej nawy istniejącej hali o powierzchni: ok. 1 150 m2 i terenów utwardzonych.

Dane techniczne:

  • powierzchnia całkowita 2 301 m2  
  • kubatura 22 314 m3

Wartość realizacji:

4 674 000,00 zł


Czytaj dalej

Budowa Galerii Handlowej Baszta w Radomsku

Inwestor: Projekt 2010 Sp. z o. o   

Termin: 05.2010 - 03.2012 

Lokalizacja: Radomsko 

Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z zapleczem magazynowo-dostawczym o powierzchni zabudowy 2 840,30 m2 i kubaturze 21 779,60 m3 wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, budowa parkingu, zagospodarowanie terenu, budowę przyłączy: wodociągowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ciepłowniczego, elektroenergetycznego, przebudowę dróg linii oświetlenia ulicznego, zjazdów publicznych.

Wartość realizacji:

8 382 450,00 zł


Czytaj dalej

realizacje: obiekty handlowe