Realizacje

Przebudowa budynku na budynek biurowy

Inwestor: PKP PLK

Termin: 08.2018 - 01.2020 

Lokalizacja: Warszawa

Dla PKP PLK zrealizowaliśmy przebudowę ze zmianą funkcjonalności, z budynku szkolnego na budynek biurowy.

Prace polegały na przebudowie budynku A - zmiana sposobu użytkowania z funkcji szkolnej na budynek biurowy.

Prace objęły przebudowę trzech kondygnacji naziemnych wraz z częścią podpiwniczoną.

Czytaj dalej

przebudowa budynek biurowy
oczyszczalnia ścieków Iłża

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Iłży

Inwestor: Gmina Iłża

Termin: 09.2016 - 07.2018 

Lokalizacja: Iłża

Zrealizowaliśmy budowę obiektu spełniającego najwyższe standardy oczyszczania ścieków. Efektem budowy było powstanie oczyszczalni uwzględniającej ograniczenie zużycia energii oraz niwelowanie wpływu na otoczenie.

Modernizacja oczyszczalni była podyktowana koniecznością budowy obiektu spełniającego najnowocześniejsze wymogi. Naszym udziałem stało się więc zrealizowanie z sukcesem tego nowoczesnego obiektu.  

Zakres budowy obejmował między innymi:

 • roboty budowlane, instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, elektryczne, w zakresie oczyszczania ścieków, budowę dróg oraz elektrycznych urządzeń rozdzielczych.

Dane techniczne:

 • Projektowana wydajność oczyszczalni Q – 1150 m3 /d; zabezpieczenie 8550 MR,
 • Reaktory o kubaturze 1565 20 m3 – 2 szt.,
 • Zbiornik osadu 235,90 m m3; żelbetowy zbiornik retencyjny 1150 m3 .

Wartość realizacji:

9 488 000,00 zł

Czytaj dalej

Budowa w formule Zaprojektuj Wybuduj I Komisariatu Policji w Łodzi

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Termin: 07.2014 - 11.2015 

Lokalizacja: Łódź

Dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zrealizowaliśmy budowę w formule Zaprojektuj Wybuduj I Komisariatu Policji w Łodzi.

Na realizację złożył się 6-kondygnacyjny budynek - 4 nadziemne kondygnacje i 2 podziemne kondygnacje o powierzchni użytkowej 4638 m2 wraz z parkingiem. W nowym budynku obok standardowych pomieszczeń ( takich jak pokoje poszczególnych wydziałów, magazyny, szatnie, pomieszczenia sanitarne i socjalne) wybudowaliśmy strzelnicę.

Czytaj dalej

zaprojektuj wybuduj: komenda wojewódzka policji w Łodzi
budowa budynku policji Kamieńsk

Budowa budynku Posterunku Policji w Kamieńsku

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Termin: 07.2008 

Lokalizacja: Kamieńsk 

Na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wykonaliśmy budowę budynku Posterunku Policji w Kamieńsku.


Czytaj dalej

Przebudowa pomieszczeń szpitalnych w Szpitalu im. N. Barlickiego w Łodzi

Prace na obiekcie czynnym

Inwestor: Szpital im. Norberta Barlickiego w Łodzi

Termin: 2017 

Lokalizacja: Łódź 

Na zlecenie Szpitala im. Norbeta Barlickiego w Łodzi zrealizowaliśmy przebudowę istniejących pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb:

 • Oddziału klinicznego chorób wewnętrznych, astmy i alergii oraz
 • Oddziału klinicznego chirurgii ogólnej i transplantacyjnej.

Prowadzone prace były szczególnym wyzwaniem ponieważ wykonywane były na funkcjonującym obiekcie.


Czytaj dalej

przebudowa pomieszczeń szpitalnych Łódź
budowa pawilonu bloku operacyjnego Łódź

Budowa nowego pawilonu bloku operacyjnego z oddziałami łóżkowymi w Szpitalu im. Karola Jonschera w Łodzi

Wraz z modernizacją obiektu szpitala i wyposażeniem w sprzęt medyczny

Inwestor: Szpital im. Karola Jonschera w Łodzi

Termin: 06.2014 - 10.2016 

Lokalizacja: Łódź

Dla Szpitala im. Karola Jonschera zrealizowaliśmy przebudowę pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia administracji szpitala oraz budowę dodatkowego źródła zasilania w wodę.

Wyposażyliśmy obiekt w specjalistyczne wyposażenie. W skład zakupionego sprzętu medycznego weszły: system anestezjologiczno-chirurgiczny, sufitowe jednostki zasilające, stoły operacyjne, lampy chirurgiczne.

Wybudowaliśmy nowy pawilon o powierzchni ponad 2600 m2, połączony z innymi szpitalnymi obiektami, w których funkcjonuje zintegrowany system informatyczny, a wejście do poszczególnych oddziałów i bloków operacyjnych regulowany jest przez elektroniczny system dostępu.

Na blok operacyjny składa się pięć klimatyzowanych sal operacyjnych wykonanych w technologii szklanej zabudowy panelowej, oświetlanych LED-ami. Blok jest też wyposażony w nowoczesny zintegrowany system sal operacyjnych, zapewniający możliwość wewnętrznej wymiany danych, połączony z systemem diagnostyki obrazowej obecnie już funkcjonującym w szpitalu. Wszystko to wpływa na wzrost liczby przeprowadzanych zabiegów i podnosi jakość leczenia pacjentów. Sale operacyjne przygotowane są do przeprowadzania wielu zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz okulistyki. Wymiana sprzętu w dużej części remontowanego szpitala ma ogromne znaczenie, szczególnie dla pacjentów trafiający na SOR. Stworzono tam profesjonalne warunki do udzielna szybkiej i specjalistycznej pomocy.

Wartość realizacji:

ok. 34 000 000,00 zł


Czytaj dalej

Rewitalizacja zabytkowego zespołu dawnego Szpitala Pediatrycznego im. Anny Marii w Łodzi

Inwestor: Szpital Pediatryczny im. Anny Marii w Łodzi  

Termin: 11.2012 - 10.2014 

Lokalizacja: Łódź 

Na zlecenie Szpitala Pediatrycznego im. Anny Marii w Łodzi Spółka SKB realizowała prace obejmujące rewitalizację zabytkowego zespołu dawnego szpitala pediatrycznego im. Anny Marii przy ul. Piłsudskiego 71. Prace obejmowały gruntową przebudowę. Budynki zyskały nowe instalacje, ściany, sufity, stropy i tynki. Wykonaliśmy także przebudowę lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewniliśmy sprawne alternatywne źródło energii na wypadek awarii w Ośrodku Pediatrycznym im. Dr J. Korczaka. Wymieniono dachy, a oryginalne drzwi i okna poddano renowacji. Wybudowaliśmy także dwa łączniki między budynkami 12-18 i 18-19.

Prace odbywały się na zabytkowych obiektach z początku XX wieku z czerwonej cegły, charakterystycznej dla budynków neogotyckich. Efekty pracy w Ośrodku Pediatrycznym im. Dr J. Korczaka zostały pozytywnie ocenione przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w Łodzi.


Czytaj dalej

rewitalizacja zabytkowego budynku szpitala
budowa apartamentowca Łódź

Apartamentowiec w Łodzi przy ul. Struga 62

Inwestor: PBP Apartamenty Sp z o.o.

Termin: 03.2017 - 04.2019 

Lokalizacja: Łódź

Zrealizowaliśmy budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wyposażonego w windę osobową i stacją transformatorową wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

 • Mieszkania o zróżnicowanych metrażach od 29 do 69 2,
 • Ilość mieszkań: 50,
 • Lokale usługowe na parterze (2 szt): 164,62 2,
 • Komórki lokatorskie: 34,18 2,
 • Powierzchnia garaży (poziom -1, parter): 1493,62 2,
 • Kubatura: 19 478,39 3.

Wartość realizacji:

ok. 11 000 000,00 zł


Czytaj dalej

Apartamentowiec w Łodzi przy ul. Radwańskiej 68

Inwestor: MLS Spółka Komandytowa   

Termin: 06.2017 - 02.2018

Lokalizacja: Łódź 

Zrealizowaliśmy budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem i usługami w parterze przy ul. Radwańskiej 68  wraz z windą,  infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. 

 • Ilość mieszkań: 65,
 • Powierzchnia użytkowa: 5 500 m2

Czytaj dalej

budowa apartamentowca ul. Radwańska Łódź
przebudowa dworca w Jarosławiu

Przebudowa Dworca Kolejowego w Jarosławiu

Inwestor: PKP 

Termin: 01.2015 - 03.2016 

Lokalizacja: Jarosław

W ramach realizacji dla PKP wykonaliśmy przebudowę dworca w Jarosławiu. Przeprowadzone parce miały na celu zmianę sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń. Na parterze powstały kasy biletowe, poczekalnia toalety i powierzchnie handlowo – usługowe, a na piętrze umiejscowiono pomieszczenia biurowe. Dworzec zyskał na funkcjonalności. Budynek został w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W czasie remontu uruchomiliśmy dworzec tymczasowy.

Wartość realizacji:

15.000.000,00 zł


Czytaj dalej