Obiekty sportowe i rekreacyjne

Budowa tunelu aerodynamicznego w okolicach Warszawy

Pierwszy w Polsce obiekt rekreacyjno-sportowego wertykalnego tunelu aerodynamicznego

Inwestor: Flyspot Warszawa 

Termin: 06.2013 – 06.2014 

Lokalizacja: Mory pod Warszawą  

Jako generalny Wykonawca zrealizowaliśmy budowę pierwszego w Polsce tunelu aerodynamicznego. Prace wykonane na rzecz firmy FlySpot obejmowały budowę obiektu rekreacyjno-sportowego – wertykalnego tunelu aerodynamicznego do nauki swobodnego spadania wraz z częścią usługowo socjalną. 

Wartość realizacji:

ok. 23.000.000,00 zł