Obiekty sportowe i rekreacyjne

Budowa Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku w formule Zaprojektuj i wybuduj

Inwestor: Starostwo Powiatowe Radomsko

Termin: 12.2013 – 11.2015 

Lokalizacja: Radomsko 

Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Radomsku zrealizowaliśmy inwestycję  budowy Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku.

Inwestycję zrealizowaliśmy w formule Zaprojektuj i wybuduj. Zajęliśmy się opracowaniem dokumentacji projektowej i budową.  Inwestycja znajduje się w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego centrum miasta.

Zakres budowy obejmował między innymi:

  • Wykonanie dokumentacji wielobranżowej,
  • Uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • Kompleksowe wykonanie budynku hali wraz z instalacjami i wyposażeniem sportowym,
  • Budowa zjazdów, dróg wewnętrznych, parkingów i ogrodzenia,
  • Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczna oraz przyłączami,
  • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.  

Dane techniczne:

  • powierzchnia użytkowa 2 906,06 m2 
  • powierzchnia całkowita 1 940,80 m2  
  • kubatura 20 029,61 m3 

Wartość realizacji:

ok. 7.000.000,00 zł