Szpitale

Budowa nowego pawilonu bloku operacyjnego z oddziałami łóżkowymi w Szpitalu im. Karola Jonschera w Łodzi

Wraz z modernizacją obiektu szpitala i wyposażeniem w sprzęt medyczny

Inwestor: Szpital im. Karola Jonschera w Łodzi

Termin: 06.2014 – 10.2016 

Lokalizacja: Łódź

Dla Szpitala im. Karola Jonschera zrealizowaliśmy przebudowę pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia administracji szpitala oraz budowę dodatkowego źródła zasilania w wodę.

Wyposażyliśmy obiekt w specjalistyczne wyposażenie. W skład zakupionego sprzętu medycznego weszły: system anestezjologiczno-chirurgiczny, sufitowe jednostki zasilające, stoły operacyjne, lampy chirurgiczne.

Wybudowaliśmy nowy pawilon o powierzchni ponad 2600 m2, połączony z innymi szpitalnymi obiektami, w których funkcjonuje zintegrowany system informatyczny, a wejście do poszczególnych oddziałów i bloków operacyjnych regulowany jest przez elektroniczny system dostępu.

Na blok operacyjny składa się pięć klimatyzowanych sal operacyjnych wykonanych w technologii szklanej zabudowy panelowej, oświetlanych LED-ami. Blok jest też wyposażony w nowoczesny zintegrowany system sal operacyjnych, zapewniający możliwość wewnętrznej wymiany danych, połączony z systemem diagnostyki obrazowej obecnie już funkcjonującym w szpitalu. Wszystko to wpływa na wzrost liczby przeprowadzanych zabiegów i podnosi jakość leczenia pacjentów. Sale operacyjne przygotowane są do przeprowadzania wielu zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz okulistyki. Wymiana sprzętu w dużej części remontowanego szpitala ma ogromne znaczenie, szczególnie dla pacjentów trafiający na SOR. Stworzono tam profesjonalne warunki do udzielna szybkiej i specjalistycznej pomocy.

Wartość realizacji:

ok. 34 000 000,00 zł