Placówki handlowe

Budowa Galerii Handlowej Baszta w Radomsku

Inwestor: Projekt 2010 Sp. z o. o   

Termin: 05.2010 – 03.2012 

Lokalizacja: Radomsko 

Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z zapleczem magazynowo-dostawczym o powierzchni zabudowy 2 840,30 m2 i kubaturze 21 779,60 m3 wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, budowa parkingu, zagospodarowanie terenu, budowę przyłączy: wodociągowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ciepłowniczego, elektroenergetycznego, przebudowę dróg linii oświetlenia ulicznego, zjazdów publicznych.

Wartość realizacji:

8 382 450,00 zł