Obiekty przemysłowe

Budowa budynku produkcyjno-magazynowego HSV Radomsko

Z częścią biurowo-socjalną

Inwestor: HSV Radomsko    

Termin: 12.2009 do 05.2011  

Lokalizacja: Radomsko 

HSV Radomsko to cześć międzynarodowej grupy produkującej wyroby ze styropiany dla biznesu. Jeden z sześciu zakładów produkcyjnych grupy, który został utworzony w Radomsku wybudowaliśmy właśnie my. Dla firmy HSV Radomsko wykonaliśmy budowę budynku produkcyjno-magazynowego HSV Radomsko z częścią biurowo-socjalną.

Zakres budowy obejmował między innymi:

  • Budowę budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnobiurowym o pow. użyt.: 2 248,88 m2 i kubaturze: 15 887,00 m3 ,
  • Budowę koniecznych przyłączy elektrycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji gazowej wraz z zagospodarowaniem terenu.