Komendy policji

Budowa budynku Posterunku Policji w Kamieńsku

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Termin: 07.2008 

Lokalizacja: Kamieńsk 

Na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wykonaliśmy budowę budynku Posterunku Policji w Kamieńsku.