Obiekty przemysłowe

Budowa budynku biurowo-przemysłowego Leitz Polska w Radomsku

Inwestor: Leitz Polska 

Termin: 03.2007 – 12.2007 

Lokalizacja: Radomsko 

Dla firmy Leitz, która jest światowym liderem w produkcji narzędzi do obróbki drewna, materiałów drewnopodobnych, tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych zrealizowaliśmy budowę budynku biurowo-przemysłowego w Radomsku.

Zakres budowy obejmował między innymi:

  • Roboty budowlane,
  • Roboty instalacji wewnętrznych (instalacja elektryczna, instalacja alarmowa, instalacja  wodociągowa  komputerowo-telefoniczna, instalacji kanalizacyjna, instalacja  wodociągowa chłodnicza, instalacja  wodociągowa klimatyzacyjna, instalacja  wodociągowa  ogrzewcza, instalacja gazowa),
  • Roboty instalacji zewnętrznych (instalacja elektryczna, instalacja monitoringu, instalacja  kanalizacji deszczowej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja  wodociągowa, instalacja  gazowa, instalacja wody studziennej),
  • Budowa dróg wewnętrznych i parkingów, 
  • Zagospodarowanie terenu i ogrodzenie działki.

Dane techniczne:

  • powierzchnia użytkowa 1952 m2 
  • powierzchnia całkowita 2358 m2  
  • kubatura 11 608 m3 

Wartość realizacji:

5.400.000,00 zł