Kompleksy mieszkaniowe

Apartamentowiec w Łodzi przy ul. Struga 62

Inwestor: PBP Apartamenty Sp. z o.o.

Termin: 03.2017 – 04.2019 

Lokalizacja: Łódź

Zrealizowaliśmy budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wyposażonego w windę osobową i stacją transformatorową wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

  • Mieszkania o zróżnicowanych metrażach od 29 do 69 m2,
  • Ilość mieszkań: 50,
  • Lokale usługowe na parterze (2 szt): 164,62 m2,
  • Komórki lokatorskie: 34,18 m2,
  • Powierzchnia garaży (poziom -1, parter): 1493,62 m2,
  • Kubatura: 19 478,39 m3.

Wartość realizacji:

ok. 11 000 000,00 zł