GRUPA SKB SA

AKCJONARIUSZE

Komunikacja z Akcjonariuszami

OGŁOSZENIA DLA AKCJONARIUSZY

  1. Informacje o zwołaniu walnego zgromadzenia. 
  2. Ogłoszenia o planowanych projektach uchwał. 
  3. Informacje o sprawozdaniach z działalności. 
  4. Publikacje sprawozdań finansowych. 
  5. Sprawozdania z działalności organów spółki. 
  6. Informacje o strukturze akcjonariatu. 

DANE AKCJONARIUSZA WIĘKSZOŚCIOWEGO

W tym miejscu prezentujemy dane akcjonariusza większościowego.

Dane dostępne będą po zalogowaniu. 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

W tym miejscu prezentujemy podstawowe wskaźniki finansowe dla Akcjonariuszy.

Dane dostępne będą po zalogowaniu.