Kontrakty zrealizowane

  • Wykonanie, dostawa i montaż rurociągów TWS.

     WP_20140430_005     WP_20140506_001

         

  • Wykonanie modernizacji instalacji odciągowej oparów w zakresie wykonania dodatkowego gazociągu w Tarnobrzegu.

             
WP_20140704_007

  • Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej kolektorów gazu do ABM; wykonanie elementów rurociągów tworzywowych, prefabrykacji i montażu.

       WP_20140711_008  WP_20140711_006