Energetyka

SKB Sp z o.o. Spółka Komandytowa posiada w swojej ofercie realizację obiektów kotłowni pod klucz wraz z kompleksową obsługa oraz serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjny.

Energetyka SKB dzięki swoim specjalistom jak i sprawdzonym podwykonawcom wykonuje i oferuje:

Kotły

 • rusztowe
 • pyłowe wodne
 • pyłowe walczakowe
 • pyłowe przepływowe
 • fluidalne
 • olejowe i gazowe
 • opalaną mieszanina rożnych paliw
 • biomasa i paliwa odpadowe
 • odzyskowe sodowe

Produkcję elementów kotłowych

 • elementy ciśnieniowe
 • kanały spalin i powietrza, konstrukcje stalowe, pomosty, podparcia itp.
 • obrotowe podgrzewacze powietrza

Instalacje ochrony środowiska

 • odsiarczanie spalin metodą suchą, półsuchą, mokrą wapienną
 • urządzenia odpylające spalin w tym filtry workowe, baterie cyklonowe, multicyklony
 • katalityczne odazotowanie spalin – SCR

Przy produkcji przywiązujemy dużą wagę do jakości. Dział kontroli jakości sprawuje stały nadzór nad prawidłowością procesów wytwórczych, wykonuje badania międzyoperacyjne, kontrolne oraz badania końcowe. Przygotowuje świadectwo wykonania ze wszystkimi koniecznymi załącznikami. Daje to Klientowi gwarancję najlepszej realizacji jego zamówienia. Wysoko wykwalifikowana kadra o wieloletnim doświadczeniu zawodowym zapewnia profesjonalizm wykonawstwa.

SKB Energetyka posiada niezbędne uprawnienia do produkcji kotłów, elementów kotłowych i instalacji ochrony środowiska:

Posiadamy szereg uznanych technologii spajania stali:

 • węglowych: 135,136,141,111
 • niskostopowych: 135,136,141,111
 • wysokostopowych: 135,136,141,111


Firma SKB współpracowała z firmą RAFAKO  S.A.  w latach 2007 – 2012.

Współpraca ta polegała na:

 • Pracownicy SKB zatrudnieni byli przy pracach produkcyjno -montażowych (w tym montażach blokowych) elementów kotłów (ekranów szczelnych, wężownic podgrzewaczy wody, wężownic przegrzewaczy pary, konstrukcji LUVO (wraz z automatyką), opodestowania i kanałów).


Wynik 5 letniej współpracy z SKB to:

 • Wyprodukowanie w hali w Radomsku przy ul. Sucharskiego 49 około 4,5 tys. ton elementów dla kotłów wodnych, parowych oraz do spalania odpadów komunalnych i biomasy.
 • Pracownicy SKB przepracowali przy produkcji w/w elementów kotłów około 200 tys. roboczogodzin.

Hala SKB w Radomsku

Hala SKB w Radomsku

Produkcja LUVO (obrotowy podgrzewacz powietrza)

prod-luvo

Elementy kotłów

elementy-kotlow

 

Firma SKB styczniu 2013 r. nawiązała współpracę z firmą  BILFINGER BERGER (Babcock Borgis Steinmüller), która specjalizuje się w produkcji kotłów energetycznych.

W dniu 23.04.2013 r. niemiecka firma Babcock Borgis Steinmüllers dokonała audytu naszego zakładu pod kątem współpracy. Sprawdzono uprawnienia firmy, wiarygodność kadry inżynierskiej i kierowniczej, przebieg technologiczny wykonywanych prac pod katem konstrukcji, zbiorników ciśnieniowych, kanałów. Kolejność przeprowadzanych prac i ich jakość była prawidłowa. Wynik audytu był pozytywny.

Posiadamy:

Automat spawalniczy do produkcji ścian membranowych
Automat jest urządzeniem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukiem krytym, pod topnikiem, ścian membranowych do kotłów energetycznych.
Wyposażony został w źródła prądowe, elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne układy do transportu spawanych ścian, podajniki drutu spawalniczego oraz układ podgrzewania, dostawy i odzysku topnika. Elementami tymi steruje sterownik PLC.
Budowa szkieletowa konstrukcji ramy z profili hutniczych typu zamkniętego tzw. „klatka”. Transport rur przebiega względem osi wzdłużnej na wałach poziomych. Docisk górnych wałów zapewnia układ pneumatyczny.

Automat spawalniczy

Komorę śrutowniczą
Komory śrutownicze to kompleksowe budowle, których zadaniem jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy podczas procesu obróbki strumieniowo – ściernej.
Wymiary komory: 6mx6mx18m
Zalety posiadania takiego typu obiektów:
» Zapewnienie odpowiednich warunków klimatycznych przy czyszczeniu powierzchni obróbką strumieniowo ścierną.
» Przyspieszenie procesów czyszczenia poprzez stosowanie bardzie wydajnych urządzeń.
» Oszczędności energetyczne poprzez stosownie wydajnych systemów wentylacyjnych.
» Oszczędności materiałów eksploatacyjnych. Zmniejszona emisja zanieczyszczeń do atmosfery co wiąże się z mniejszymi opłatami za korzystanie ze środowiska
» Przyśpieszenie procesu czyszczenia poprzez zmechanizowanie procesu zbierania i separacji ścierniwa.
» Ograniczenie emisji pyłów uwalniających się w procesie czyszczenia poprzez zastosowanie bardzo wydajnych systemów odpylania.
» Zapewnienie odpowiedniej widoczności i dostępu do czyszczonej powierzchni.

Komora śrutownicza 1
Komora śrutownicza 2