Oczyszczalnia ścieków w Iłży
Rozbudowa, przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków w Iłży. 

Oczyszczalnia ścieków w Starych Babicach
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Babicach.