Firma SKB dotychczas zbudowała mieszkania o powierzchni ok. 60 tysięcu m²

Budynek mieszkalny w Warszawie
Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Łodygowej w Warszawie.

Budynek mieszkalny w Łodzi 
Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Paradnej 43/45 w Łodzi.Inwestycja obejmowała budowę siedmiu bloków i zrealizowana została na terenie o pow. 18.000 m².

Budynki mieszkalne w Radomsku
Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Starowiejskiej w Radomsku – Osiedle Rodzinne. 

Budynek mieszkalny w Łodzi 
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Radwańskiej 68 w Łodzi.

Budynki mieszkalne w Łodzi
Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Struga 62 w Łodzi. 

Budynek mieszkalny w Łodzi 
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Wysokiej 25/27 w Łodzi.

Budynki mieszkalne w Łodzi 
SKB jest w trakcie budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dubois w Łodzi.