Think Green

Green Building

Firma SKB, w ramach koncepcji Green Building, promuje ekologiczne i ekonomiczne podejście do budownictwa.
Jako generalny wykonawca obiektów przemysłowych, komercyjnych i mieszkalnych, jesteśmy świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności za wpływ budynków na środowisko naturalne oraz na jakość życia ich użytkowników.

Postępując zgodnie z najlepszymi praktykami, z powodzeniem aplikujemy naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie zielonego budownictwa. Czerpiemy z możliwości jakie dają nam nowe technologie. Współpracujemy z instytucjami naukowymi w zakresie ochrony środowiska oraz ekohydrologii.
Przy współpracy z inwestorami, koordynuujemy pracę projektantów, inżynierów
i wykonawców realizując naszą misję zredukowania negatywnego wpływu budynków na ludzkie zdrowie oraz na środowisko naturalne.

 

Obiekty stworzone w formule Green Building, pozwalają na znaczne obniżenie kosztów utrzymania, gwarantując liczne długofalowe korzyści:

• mniejsze zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz wody
• ochrona zdrowia użytkowników i podniesienie ich produktywności
• redukcja zanieczyszczeń i efektywniejsze zarządzanie odpadami
• minimalizacja degradacji środowiska

Pryncypia Green Building przeplatają się wraz ze stosowaną przez nas formułą Design & Building. Dzięki temu jesteśmy w stanie wprowadzać nowoczesne i ekologiczne rozwiązania już od wstępnych faz projektowania obiektów, poprzez ich budowę, utrzymanie i renowację, a na rozbiórce skończywszy.

Zadbajmy wspólnie o przyszłość naszej planety!