Zakończono rozbudowę oczyszczalni ścieków w Iłży

SKB zakończyło rozbudowę oczyszczalni ścieków w Iłży.