Podpisanie umowy z Ardagh Metal Beverage Poland Sp. z o. o.

W dniu 9 marca 2018 r. SKB podpisało umowę z Ardagh Metal Beverage Poland Sp. z o. o. na sporządzenie dokumentacji projektowej, budowę hali produkcyjnej, przebudowę istniejącego pomieszczenia szatni dla pracowników produkcji, przebudowę istniejącego budynku produkcji koniecznej do instalacji trzeciej linii produkcyjnej oraz budowę fundamentów pod wieże chłodnicze a także "Adsorption Wheel". Inwestycja realizowana w Radomsku przy ul. Krasickiego 150.