Przebudowa i nadbudowa budynku ASP przy ul. Franciszkańskiej 76/78 w Łodzi.

W dniu 10.08.2017 roku SKB S.A. podpisała umowę z Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi  na zadanie pn:"Przebudowa i nadbudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 76/78 w Łodzi na potrzeby Wydziału Sztuk Wizualnych ASP – roboty budowlane".