Zakończono budowę budynku dla Medana Pharma S.A.

SKB zakończyło budowę budynku produkcyjnego niesterylnych form płynnych leków i rozbudowę budynku
magazynowo – biurowego w Sieradzu przy ul. Władysława Łokietka. 

Ponizej zdjęcia inwestycji: