Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie.

W dniu 18.09.2017 roku SKB S.A. podpisała umowę z Gminą Kodrąb na wykonanie zadania pn: " Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie" (część 1 oraz część 2). Planowane zakończenie całości inwestycji to koniec kwietnia 2018 roku.