Przebudowa i nadbudowa budynku ASP przy ul. Franciszkańskiej 76/78 w Łodzi

W dniu 10.08.2017 roku SKB S.A. podpisało umowę z Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi  na zadanie pn:"Przebudowa i nadbudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 76/78 w Łodzi na potrzeby Wydziału Sztuk Wizualnych ASP – roboty budowlane".