Przebudowa dworca kolejowego Poznań Zachodni

W dniu 26.04.2017 roku SKB S.A. podpisała umowę z PKP S.A. na wykonanie zadania pn: " Przebudowa dworca kolejowego Poznań Zachodni". Termin realizacji inwestycji wynosi 51 tygodni od dnia podpisania umowy.