Zakończono remont Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim

SKB zakończyło zamówienie pn.: :Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i przebudową budynku Komendy Miejskiej Policji przy
ul. Szkolnej 30/38 w Piotrkowie Trybunalskim". Powierzchnia całkowita budynku wynosi ok. 9 200 m². 

Poniżej zdjęcia zrealizowanej inwestycji.