Wybudowanie hali sportowej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi

W dniu 5.10.2016 r. SKB Development Sp. z o.o. Sp.k. w Konsorcjum z Przedsiębiorstwem Robót Mostowych "Mosty – Łódź" S.A. podpisało umowę na wykonanie zadania pod nazwą: " Wybudowanie hali sportowej przy al. Unii Lublskiej 2 w Łodzi". Planowany termin realizacji to 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy.