Budowa budynku handlowo – ekspozycyjno – magazynowego MAJSTER w Radomsku

W dniu 30.09.2016 r. SKB Development Sp. z o. o. Sp. k. podpisało umowę z MAJSTER S.A. na realizację zadania pn.:
"Budowa budynku handlowo – ekspozycyjno- magazynowego MAJSTER wraz z pylonem reklamowym i infrastrukturą techniczną na działce nr 314/41 Jednostka ewidencyjna: 101201_1 – Radomsko". Planowany termin zakończenia realizacji to 12.04.2017 r.