Zakończono budowę budynku mieszkalnego przy ul Łodygowej w Łodzi

SKB zakończyło budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy
ul. Łodygowej w Warszawie. Powierzchnia użytkowa obiektu to ok. 9 tysięcy m².

Poniżej zdjęcie zrealizowanej inwestycji.