Budowa budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wysokiej w Łodzi

SKB Development Sp. z o.o. Sp. k. w Konsorcjum z SKB Budownictwo Sp. z o.o. w dniu 8.04.2016 r. podpisało umowę z Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizacje inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wysokiej 25/27 w Łodzi”. Planowany termin zakończenia inwestycji to 28.07.2017 r.