Oczyszczalnia ścieków w Starych Babicach

SKB Development Sp. z o.o. Sp. k.  w konsorcjum z Inżynieria Ekologiczna Sp. z o.o. realizuje zadanie inwestycjyjne pn. „Zagospodarowanie osadów – instalacja do wytwarzania nawozu z osadów w oczyszczalni ścieków w Starych Babicach (Etap I: część konstrukcyjno – budowlana)”. Umowa z Gminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "EKO – BABICE" została podpisana w dniu 10.08.2015r.