Oczyszczalnia ścieków w Iłży

SKB Development Sp. z o.o. Sp. k.  w konsorcjum z Inżynieria Ekologiczna Sp. z o.o. w dniu 02.09.2015r podpisało umowę z Gminą Iłża na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa, przebudowa /modernizacja/ oczyszczalni ścieków w Iłży". Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.08.2017r.  wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.