Przebudowa dworca kolejowego Kędzierzyn Koźle

W dniu 28.04.2015 r. SKB podpisało umowę na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa dworca kolejowego Kędierzyn Koźle". Planowany termin zakończenia inwestycji to 27 tygodni od dnia podpisania umowy.