SKB członkiem Łódzkiego Klastra Innowacji Budowlanych

W dniu 12.03.2015r podczas otwarcia Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości w Łodzi SKB zostało czonkiem Łódzkiego Klastra Innowacji Budowlanych. Czonkowie Klastra łączą swoje siły przy pozyskiwaniu środków finansowych na wspólne inwestycje, badania naukowe i rozwój nowoczesnych technologii. Operatorem klastra jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.