Współpraca z Szpitalem im. N. Barlickiego w Łodzi

W dniu 10.02.2015r podpisaliśmy umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi na realizację inwestycji pn. "Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku byłego prosektorium dla potrzeb zakładu rehabilitacji wraz z dostawą wyposażenia i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie". Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.09.2015r.