Przebudowa dworca kolejowego Jarosław

W dniu 15.12.2014r. SKB podpisało umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Jarosław, na działce nr  1/21, 1/25, obręb 5 Jarosław (teren otwarty, obszar kolejowy)”. Planowany termin realizacji inwestycji to 36 tygodni od dnia przekazania terenu robót.