Przebudowa dworca kolejowego Dębica

W dniu 15.12.2014r. SKB podpisało umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Dębica, na działce nr 742/63, obręb 1 Dębica (teren zamknięty)”. Planowany termin realizacji inwestycji to 36 tygodni od dnia przekazania terenu robót.