Zapytanie Ofertowe 01/SKB/2014

     Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr  01/SKB/2014 w ramach projektu pn: „Budujemy kompetencje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

         Termin składania ofert mija 12.12.2014 r. o godzinie 16:00.

Dokumenty związane z ZO nr 01/SKB/2014

ZO nr 01 SKB 2014

SKB_1_ZO_1_28.11.2014

SKB_2_ZO_1_28.11.2014

 SKB_3_ZO_1_28.11.2014

SKB_4_ZO_1_28.11.2014

SKB_5_ZO_1_28.11.2014

SKB_6_ZO_1_28.11.2014

SKB_7_ZO_1_28.11.2014

 WYNIK POSTĘPOWANIA:

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 01/SKB/2014 dotyczącego projektu „Budujemy kompetencje”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 (Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyłoniona w toku postępowanie oferta została złożona przez podmiot:

HRP Group Sp. z o.o.

90-418 Łódź, al. T. Kościuszki 39