Remont budynku na ul. Ogrodowej 24 w Łodzi

W dniu 12.09.2014r SKB podpisało umowę na „Przebudowę i remont konserwatorski budynku położonego w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 24 / Gdańskiej 2 – etap I”. Planowany termin zakończenia prac to 15.12.2014r.