Akademickie Centrum Designu w Łodzi

W dniu 21.07.2014r SKB podpisało umowę na realizację zadania pn. ” Przebudowa i rozbudowa nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu w Łodzi – Etap I – roboty budowlane”. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień  2014 r.