Współpraca z firmą ELEKTROBUDOWA S.A.

 W dniu 23.04.2014r. SKB podpisało umowę z firmą ELEKTROBUDOWA S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 12 na: „Wykonanie konstrukcji stalowych w zakresie kompleksowej realizacji Inwestycji, pn. „Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną około 50÷60MWe wraz z gospodarkami towarzyszącymi w TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy”.